Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 20 października 2017 r.