Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 20 października 2017r.