Posiedzenie Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu – 20 września 2017 r.