XXIX Sesja Rady Powiatu Działdowskiego – 20 września 2017 r.