Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 18 września 2017 r.