Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 19 września 2017 r.