Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 19 września 2017 r.