Informacja z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za I półrocze 2017 roku