Posiedzenie Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu – 28 czerwca 2017 r.