Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 26 czerwca 2017 r.