Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych – 30 czerwca 2017 r.