Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 30 czerwca 2017 r.