Posiedzenie Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu – 31 maja 2017 r.