XXVII Sesja Rady Powiatu Działdowskiego – 31 maja 2017 r.