Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 26 maja 2017 r.