Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 25 maja 2017 r.