Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 22 września 2020 r.