XXVI Sesja Rady Powiatu Działdowskiego – 23 września 2020 r.