Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 22 września 2020 r.