Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 17 września 2020 r.