Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 28 sierpnia 2020 r.