Informacja w wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za I półrocze 2020 r.