Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 25 sierpnia 2020 r.