Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 25 sierpnia 2020 r.