Posiedzenie Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu- 22 lipca 2020 r.