Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 17 lipca 2020 r.