Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 17 lipca 2020 r.