Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 23 czerwca 2020 r.