Posiedzenie Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu- 24 czerwca 2020 r.