Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 19 czerwca 2020 r.