Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 27 maja 2020 r.