Posiedzenie Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu- 26 maja 2020 r.