Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 22 maja 2020 r.