Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 22 maja 2020 r.