Sprawozdanie Zarządu Powiatu Powiatu Działdowskiego z wykonania budżetu za rok 2019 r.