Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 24 marca 2020 r.