Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 16 grudnia 2019 r.