Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 9 grudnia 2019 r.