Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 6 grudnia 2019 r.