Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 27 listopada 2019 r.