Posiedzenie Komisji Planowania Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu- 26 listopada 2019 r.