Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 25 listopada 2019 r.