Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 25 listopada 2019 r.