Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 22 listopada 2019 r.