Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 12 listopada 2019 r.