Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 28 października 2019 r.