Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 25 października 2019 r.