Posiedzenie Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych – 22 października 2019 r.