Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 8 października 2019 r.