Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 12 września 2019 r.